مقالات
يكشنبه 30 مرداد 1390
سالروز شهادت شیخ فضل اله نوری
در یادداشت قبلی به اوضاع سیاسی ، اجتماعی ایران از دوران صفویه تا قاجاریه و به روی کار آمدن شاهان اشاره ای داشتیم . به کیفیت سلطنت شاهان قاجار و اداره مملکت پرداخته و علل نهضت مشروطیت و چگونگی تحقق آن تبیین شد در این قسمت به موضوعاتی از قبیل انتخابات مجلس ، تدوین قانون اساسی ، استبداد صغیر ، قیام مسلحانه مردم و سرانجام فتح تهران و شهادت شیخ فضل اله نوری پرداخته خواهد شد.
يكشنبه 30 مرداد 1390
چهاردهم مردادماه، سالروز انقلاب مشروطیت
چهاردهم مردادماه ماه هر سال یادآور انقلاب مشروطیت است . انقلابی که حوادث تلخ و شیرینی را درخود جای داده و به نوبه خود دارای اهمیت فراوان است ، انقلابی که در بیداری مردم ایران ، شکوفایی سیاسی ، اجتماعی و رهایی از استبداد قجری نقش موثری ایفا کرده است.
دوشنبه 25 تير 1397

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 271558

. کلیه حقوق سایت محفوظ است