گفتگوی بهلول با هارون
سوال هارون الرشید از بهلول در باره شراب
روزی بهلول بر هارون وارد شده خلیفه را دید که مشغول شرابخواری است .
خلیفه خواست خود را از خوردن حرام تبرئه نماید ، لذا از بهلول سئوال کرد :
اگر کسی انگور بخورد حرام است ؟
بهلول جواب داد:خیر

خلیفه گفت :
بعد از خوردن انگور اگر آب هم بالای آن بخورد چطور است ؟
بهلول جواب داد :
اشکالی ندارد .
باز خلیفه گفت :
بعد از خوردن انگور و آب مدتی هم در آفتاب بنشیند چطور است ؟
بهلول جواب داد :
باز هم اشکالی ندارد .
خلیفه گفت :
چطور همین انگور و آب را مدتی در آفتاب بگذارند حرام میشود ؟


بهلول جواب داد :
اگر قدری خاک بر سر انسان بریزند ، آیا به او صدمه می زند ؟
خلیفه گفت :
خیر .
بهلول جواب داد :
اگر مقداری آب روی آن خاکها بریزند ، اشکالی دارد ؟
خلیفه گفت :
خیر .
بهلول گفت :
اگر همین آب و خاک را با هم مخلوط کنند و از آن خشتی بسازند و به سر انسان بزنند ، صدمه ای به کسی می رسد یا خیر ؟
خلیفه گفت :
البته که سر انسان می شکند .
بهلول گفت :
چنانکه از ترکیب آب و خاک ، سر انسان می شکند و به او صدمه می رسد ، از ترکیب آب و انگور هم متاعی بدست می آید که شرع آن را حرام و نجس می داند و از خوردن آن صدمه های فراوان به انسان وارد می آید و خورنده آن حد شرعی لازم دارد .
خلیفه از جواب بهلول متحیر ماند و دستور داد تا بساط شراب را بر چینند .


دوشنبه 27 شهريور 1391
13:44:16
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 294243

. کلیه حقوق سایت محفوظ است