من بودم تو نبودی
(گفتگوی نادر شاه و سرباز شجاع)

نادر شاه افشار در یکی از جنگها مردی را دیـد که در نهایت شجـاعت و شهــامت می جنگد و با دو دست شمشیر می زند. به وی نزدیک شد و پرسید:تو کیستی و پدرت که بود و اهل کجائی؟

او با شجاعت جواب داد: شاهنشاها نام من شیر افکن پدرم سهراب اهل اصفهان .

نادر با آن صدای مهیب خود پرسید که در آشوب افغان در اصفهان تو کجا بودی ؟

مرد گفت: من بودم ولی تو نبودی! نادر از حاضر جوابی او خوشش آمد و گرامیش داشت .

میتوان چنین نتیجه گرفت که داشتن رهبر و فرمانده لایق در هر زمان کارساز است. 


شنبه 25 شهريور 1391
14:19:38
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 294245

. کلیه حقوق سایت محفوظ است