جواب قاطع
(کریم خان زند ومالباخته)

روزی کریم خان زند در دیوان مظالم نشسته بود ، شخصی فریاد برآورد و کمک طلبید کریم خان از او پرسید: کیستی ؟   آن شخص گفت : مردی تاجر پیشه ام و آن چه داشتم از من دزدیدند .

کریم خان گفت: وقتی مالت را دزدیدند تو چه می کردی؟ تاجر گفت : خوابیده بودم. کریم خان گفت: چرا خوابیده بودی ؟

تاجرگفت: چنین پنداشتم که تو وسربازانت بیدار هستید .


شنبه 25 شهريور 1391
14:09:26
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 294244

. کلیه حقوق سایت محفوظ است