عارف مشعل بدست
عبادت عارفانه

عارفی را دیدند مشعلی فروزان وجامی پر آب بر دستان خود گرفته وشتابان در حرکت است ،پرسیدند:کجا میروی چنین شتابان؟گفت :میروم تا با آتشم بهشت را بسوزانم و با آب جهنم را خاموش کنم تا مردم  خدا را فقط به خاطر عشق به او  وشایستگی عبادتش بپرستند،  نه به خاطر ترس از جهنم و عیاشی دربهشت !

آرامش

 

 


سه شنبه 13 تير 1391
23:23:21
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 294246

. کلیه حقوق سایت محفوظ است